Wednesday, December 9, 2009

०३ नोव्हेंबर २००९ (लिनक्स व एफपीएस)

०२ नोव्हेंबर २००९ (भारतात इंटरनेट)

३१ ऑक्टोबर २००९ (डॉ. विजय भटकर)

३० ऑक्टोबर २००९ (पामटॉप)

२९ ऑक्टोबर २००९ (लिनस टॉरवर्ल्डस)

२८ ऑक्टोबर २००९ (भारताची आघाडी)

२७ ऑक्टोबर २००९ (लिनक्सचे आगमन)

२६ ऑक्टोबर २००९ (भारताचा महासंगणक)

२४ ऑक्टोबर २००९ (पीजीपी)

२३ ऑक्टोबर २००९ (इंटरनेटचा उगम- २)

२२ ऑक्टोबर २००९ (इंटरनेटचा उगम- १)

२१ ऑक्टोबर २००९ (इंटरनेटचा उगम- १)

२१ ऑक्टोबर २००९ (सर्च इंजिन)

Tuesday, December 8, 2009

१९ ऑक्टोबर २००९ (विंडोज ३.०)

१७ ऑक्टोबर २००९ (आय ४८६)

१६ ऑक्टोबर २००९ (सिलिकॉन व्हॅली)

१५ ऑक्टोबर २००९ (इंटरनेट रिले चॅट)

१४ ऑक्टोबर २००९ (सन)

१३ ऑक्टोबर २००९ (नेटवर्क व्हायरस)

१२ ऑक्टोबर २००९ (टॅब्लेट पीसी)

१० ऑक्टोबर २००९ (संगणकीय बुद्धिबळ)

९ ऑक्टोबर २००९ (नेक्स्टक्युब)

८ ऑक्टोबर २००९ (चिपसेट)

७ ऑक्टोबर २००९ (विंडोज २.०)

६ ऑक्टोबर २००९ (साऊंड कार्ड)

५ ऑक्टोबर २००९ (संगणक चित्र)

Wednesday, December 2, 2009

03 Oct 2009 (फ़्रैक व हेकिंग)

02 Oct 2009 (इंटेल ८०३८६)

01 Oct 2009 (निंतेंदो)

३० सप्टेंबर २००९ (ओएस/२)

२८ सप्टेंबर २००९ (पेजमेकर)

२७ सप्टेंबर २००९ (अल्डस)

२६ सप्टेंबर २००९ (स्कॅनर)

२५ सप्टेंबर २००९ (अमिगा)

२४ सप्टेंबर २००९ (मुक्त साफ्टवेयर)

२३ सप्टेंबर २००९ (ग्नु)

२२ सप्टेंबर २००९ (इन्फोसिस)

२१ सप्टेंबर २००९ (एचपी)

19 सप्टेंबर २००९ (आधुनिक तंत्रज्ञान)