Thursday, January 21, 2010

दि. ३१ डिसेंबर २००९ (२०१० कडे जाताना...)

दि. ३० डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-१२)

दि. २९ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-११)

दि. २८ डिसेंबर २००९ (मुक्त ज्ञानकोश)

दि. २६ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-१०)

दि. २५ डिसेंबर २००९ (डीव्हीडी)

दि. २३ डिसेंबर २००९ (सोशल नेटवर्किंग)

दि. २२ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-९)

दि. २१ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-७)

दि. १९ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-६)

दि. १८ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-८)

दि. १७ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-५)

दि. १६ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-४)

दि. १५ डिसेंबर २००९ (ऑनलाईन गॅम्बलिंग)

दि. १४ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-३)

दि. १२ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-२)

दि. ११ डिसेंबर २००९ (एकविसाव्या शतकाकडे, भाग-१)

दि. १० डिसेंबर २००९ (डॉट कॉम बबल)

दि. ०९ डिसेंबर २००९ (वाय टू के)

Wednesday, January 20, 2010

दि. ०८ डिसेंबर २००९ (ऍथलॉन)

दि. ०७ डिसेंबर २००९ (नॅपस्टर)

दि. ०५ डिसेंबर २००९ (ग्नोम व पेंटियम-३)

दि. ०४ डिसेंबर २००९ (मेलिसा व्हायरस)

दि. ०३ डिसेंबर २००९ (इंटरनेटचा बादशहा: गूगल भाग-२)

दि. ०२ डिसेंबर २००९ (इंटरनेटचा बादशहा: गूगल भाग-१)

दि. ०१ डिसेंबर २००९ (आयमॅक)

दि. ३० नोव्हेंबर २००९ (इंटेल विरूद्ध एएमडी)

दि. २८ नोव्हेंबर २००९ (कास्पारोव्हचा पराभव)

दि. २७ नोव्हेंबर २००९ (एएमडी के-६)

दि. २६ नोव्हेंबर २००९ (एटीआय व ऍपलचे पुढचे पाऊल)

दि. २५ नोव्हेंबर २००९ (थिन क्लायंट)

दि. २४ नोव्हेंबर २००९ (हॉटमेल)

दि. २३ नोव्हेंबर २००९ (जावा स्क्रिप्ट)

दि. २१ नोव्हेंबर २००९ (एसटीपीआय)

दि. २० नोव्हेंबर २००९ (फायरवायर)

दि. १९ नोव्हेंबर २००९ (यूएसबी)

दि. १८ नोव्हेंबर २००९ (रेडहॅट)

दि. १७ नोव्हेंबर २००९ (डायरेक्ट एक्स)

दि. १६ नोव्हेंबर २००९ (एनव्हीडीया)

दि. १४ नोव्हेंबर २००९ (व्हीएसएनएल)

दि. १३ नोव्हेंबर २००९ (अमेझॉन.कॉम)

दि. १२ नोव्हेंबर २००९ (जावा)

दि. ११ नोव्हेंबर २००९ (नेटस्केप)

दि. ९ नोव्हेंबर २००९ (डेल)

दि. ७ नोव्हेंबर २००९ (वेब ब्राऊजर)

दि. ६ नोव्हेंबर २००९ (मे १९९३)

दि. ५ नोव्हेंबर २००९ (ओपन जीएल)

दि. ४ नोव्हेंबर २००९ पीसीआय व सर्फिंग